Kamyabi Ka Ikhtiyar Allah Ky Pas Hai

Category : Tasawwuf | Date : 07/09/2018 | Type : Friday Bayan | For More Bayans from "Tasawwuf" Click Here

Audio Bayan

Click Here to Listen